BECKY GALLERY

전시/공연 게시판 게시물 목록
번호 제   목 날짜 조회
117 [전시] [이종기 초대전] 2020.05.26 - 2020.07.21 2020-05-27 3981
116 [전시] [서하윤 초대전 _ Bibbidi Bobbidi Boo] _ 2020.04.29 - 05.25 2020-04-29 3498
115 [전시] [리나 박 초대전 _ 감정의 기록, 흔적 'Trace of the emotions'] _ 2020.… 2020-04-01 3574
114 [전시] [권현경 초대전 _ 쉼 속에서] _ 2020.02.05 - 03.30 2020-02-05 3892
113 [전시] [윤여진 초대전 _기억을 쌓다] _ 2020.01.08 - 02.04 2020-01-08 3786
112 [전시] [신소진 초대전 _끝없이 이어지는 너울] _ 2019.12.11 - 2020.01.07 2019-12-11 3845
111 [전시] [양정화 초대전 _숲에서 노닐다] _ 2019.11.13 - 2019.12.10 2019-11-14 3801
110 [전시] [김건희 초대전 _ ] _ 2019.10.16 - 2019.11.12 2019-10-16 4092
109 [전시] [가수정 초대전 _ Color ; Nuance] _ 2019.08.21 - 2019.09.17 2019-08-21 4398
108 [전시] [천창환 초대전] 2019.07.17 - 2019.08.20 2019-07-17 4135
107 [전시] [윤수길 초대전] 2019.06.19 - 2019.07.16 2019-06-19 4256
106 [전시] [잭슨 심 초대전 _ GOOSH GOOSH EXHIBITION] _ 2019.05.22 - 2019… 2019-05-22 5703
105 [전시] [정상윤 초대전] 2019.04.24 - 2019.05.21 2019-04-24 4498
104 [전시] [김예림 초대전 _ 우리는 서로와 그 너머를 사랑하나] _ 2019.03.27 - 2019.04.2… 2019-03-27 4320
103 [전시] [김민영 초대전 _ A or B] _ 2019.02.27 - 2019.03.26 2019-02-27 4396